Metodologija

Vitalni znaci je metodologija koja omogućava periodično ispitivanje opšte vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja, potreba i prilika za djelovanje u oblastima koji utiču na kvalitet življenja građana.  Fondacija tuzlanske zajednice je provela istraživanje u periodu novembar 2015 – juli 2016., koristeći licenciranu metodologiju istraživanja “Vital Signs”, koju smo dobili od kanadskih “community” fondacija[i] prilagođenu potrebama mnogih.  Danas ovo istraživanje provode mnoge fondacije za lokalni razvoj ne samo u Kanadi, nego i u Velikoj Britaniji, Brazilu, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, te drugim zemljama. 

Koje smo područje obuhvatili?

Istraživanje smo proveli za području Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica

 Stručna podrška iz zajednice

 Za potrebe istraživanja, formirana je Ekspertna grupa od 38 lokalnog stručnjaka, koji su dali svoje stručne i kompetentne smjernice za izbor indikatora istraživanje stanja u svih 12 oblasti istraživanja. Tokom procesa pisanja izvještaja, Ekspertna grupa je davala svoje komentare i sugestije u namjeri da prezentirani podaci budu istiniti i korisni javnosti. 

Podaci i indikatori

Podaci u izvještaju se prikupljaju:

ü  Od relevantnih institucija koje prikupljaju podatke u zajednici

ü  Iz drugih istraživanja koja su rađena u zajednici

ü  Putem anketiranja građana, za one indikatore za koje se ne mogu dobiti podaci iz prva dva izvora

Prema tome, u izvještaju smo koristili samo zvanične podatke relevantnih izvora dobivenih putem direktnih kontakata ili objavljenih izvještaja i analiza.  Podatke dobivene direktnim anketiranjem građana smo samostalno analizirali uz stručnu podršku statističara.

Konsultacije s građanima

Pored zvaničnih, statističkih podataka, bitna komponenta istraživanja je i subjektivni osjećaj građana o vitalnosti zajednice. Građani su o stanju u zajednici konsultovani na više načina:

ü  Telefonska anketa na slučajnom uzorku koje je obuhvatilo ukupno 529 slučajno odabranih ispitanika na osnovu posljednjeg rođendana osobe u domaćinstvu

ü  Ispitivanje subjektivnog osjećaja vitalnosti naše zajednice putem on-line upitnika “Ocijeni vitalnost svoje zajednice” kojim je obuhvaćeno 160 ispitanika i koji su svoju lokalnu zajednicu ocjenjivali prema sljedećim ocjenama:

  1. oDobro, trebamo biti uzor drugima
  2. oLoše, potrebno je odmah reagovati
  3. oZadovoljavajuće, potrebno je održati ili poboljšati stanje

ü  građanskih foruma održanih u svih pet gradova koji su obuhvaćeni istraživanjem u kojima Fondacija tuzlanske zajednice djeluje, na kojima je učestvovalo preko 170 ljudi.

Slika 73
0 0